top of page

Toekenning interimdividend

In een naamloze vennootschap kan het bestuursorgaan onder bepaalde voorwaarden beslissen om over te gaan tot het uitkeren van een interimdividend.

Als in de vennootschap een commissaris-revisor is aangesteld is hij van rechtswege belast met de controle op de tussentijdse staat van activa en passiva opgesteld in dit verband.

bottom of page