top of page

Fusies en splitsingen

De procedure bij fusies en splitsingen omvat een fusie- of splitsingsvoorstel dat dient opgemaakt te worden door het bestuursorgaan van elke betrokken vennootschap.  De minimum inhoud van dit voorstel wordt strikt bepaald door artikel 12:24 en 12:37 (fusie) of artikel 12:59 en 12:74 (splitsing) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tussenkomst van de bedrijfsrevisor bestaat uit het opstellen van een schriftelijk verslag omtrent bovenvermeld fusie- of splitsingsvoorstel.  Dit verslag moet een uitspraak doen over of de ruilverhouding al dan niet redelijk is.

bottom of page