Fusies en splitsingen

De procedure bij fusies en splitsingen omvat een fusie- of splitsingsvoorstel dat dient opgemaakt te worden door het bestuursorgaan van elke betrokken vennootschap.  De minimum inhoud van dit voorstel wordt strikt bepaald door artikel 693 en 706 (fusie) of artikel 728 en 742 (splitsing) van het Wetboek van Vennootschappen.

De tussenkomst van de bedrijfsrevisor bestaat uit het opstellen van een schriftelijk verslag omtrent bovenvermeld fusie- of splitsingsvoorstel.  Dit verslag moet een uitspraak doen over of de ruilverhouding al dan niet redelijk is.