top of page

Quasi inbreng

Wanneer binnen de twee jaar na de oprichting van een vennootschap en vermogensbestanddeel van een aandeelhouder, bestuurder en/of oprichter verkocht wordt aan de vennootschap zelf en indien de vergoeding ten minste één tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt, dan moet de commissaris, of bij diens ontstentenis een bedrijfsrevisor een verslag opstellen waarin hij voor het bestuursorgaan de waarde en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding beoordeelt. Dit is bij het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen enkel nog van toepassing op de NV (of de BV bij regularisatie van het verleden).

bottom of page