top of page

Wijziging maatschappelijk doel

De bedrijfsrevisor moet tussenkomen om de staat van activa en passiva (niet ouder dan drie maanden) te certifiëren die in het kader van de wijziging van het maatschappelijk doel zal moeten worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.  Deze wettelijke verplichting is vervat in artikel 287 (BVBA), 526 (NV) en 657 (CVA) van het Wetboek van Vennootschappen.

bottom of page