Ontbinding en vereffening

De bedrijfsrevisor moet een verslag opmaken om de staat van activa en passiva (niet ouder dan drie maanden) te certifiëren die in het kader van een voorstel tot ontbinding van de vennootschap dient voorgelegd te worden ter goedkeuring aan de Buitengewone Algemene Vergadering.  Deze wettelijke verplichting wordt beschreven in artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.

© 2019 by Foqué & Partners CVBA. All rights reserved.