top of page

Ontbinding en vereffening

De bedrijfsrevisor moet een verslag opmaken om de staat van activa en passiva (niet ouder dan drie maanden) te certifiëren die in het kader van een voorstel tot ontbinding van de vennootschap dient voorgelegd te worden ter goedkeuring aan de Buitengewone Algemene Vergadering.  Deze wettelijke verplichting wordt beschreven in artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

bottom of page