top of page

Omzetting van vennootschapsvormen

De bedrijfsrevisor moet tussenkomen om de staat van activa en passiva (niet ouder dan drie maanden) te certifiëren die in het kader van een voorstel tot omzetting van de vennootschap dient voorgelegd te worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering. 

bottom of page