top of page
'Uw partner in financiële dienstverlening'
​Foqué & Partners Bedrijfsrevisoren kan een belangrijke toegevoegde waarde bieden in de opstart en verdere ontwikkeling van uw vennootschap of eenmanszaak.

Het opstarten van een onderneming vereist - in een steeds complexer wordende omgeving en regelgeving - de noodzaak beroep te doen op professionele dienstverlening.  Ook na de opstartfase blijft de ondernemer geconfronteerd met vragen en beslissingen die bij voorkeur door een deskundige worden behandeld.

Als bedrijfsrevisorenkantoor heeft Foqué & Partners een jarenlange ervaring opgebouwd op het vlak van bedrijfsbeleid, wat ons in staat stelt onafhankelijke adviezen en financiële dienstverlening van hoge kwaliteit te bieden.  Door de verscheidenheid van onze activiteiten beschikken wij over talloze bronnen van informatie en uitgebreide vakkennis in diverse domeinen.

Onze kleinere structuur biedt het voordeel dat wij snel, efficiënt en constructief kunnen handelen bij mogelijke uitdagingen en dringende nood aan kwalitatief bedrijfsadvies.

Foqué & Partners biedt multidisciplinaire adviesverlening inzake financiële, fiscale, juridische en organisatorische aspecten door samenwerkingen met specialisten in allerhande vakgebieden.

kmoplabel-aio-828x240.png
bottom of page