top of page

Inbreng in natura

Het kapitaal of de inbreng van elke vennootschap kan bij de oprichting of bij een kapitaalverhoging volstort worden in geld, maar ook door een inbreng in natura.  Het is de bedrijfsrevisor die de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor deze inbreng dient te beoordelen.  Een verslag bedrijfsrevisor is noodzakelijk voor de volgende transacties:
Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Oprichting met inbreng in natura
bottom of page