Inbreng in natura

Het maatschappelijk kapitaal van elke vennootschap kan bij de oprichting of bij een kapitaalverhoging volstort worden in geld, maar ook door een inbreng in natura van een (im)materieel goed.  Het is de bedrijfsrevisor die de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding (in aandelen) voor deze inbreng dient te beoordelen.  Een verslag bedrijfsrevisor is noodzakelijk voor de volgende transacties:

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Oprichting met inbreng in natura