top of page

KMO-portefeuille subsidies

Elke KMO in Vlaanderen krijgt subsidies om advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen.  Foqué & Partners werd erkend door de Vlaamse Overheid om advies te verlenen aan KMOs.

Wat valt er precies onder “advies”? 

Schriftelijke raadgevingen van een geregistreerde dienstverlener die bedoeld zijn om de werking van uw onderneming te verbeteren, en gericht op de kernprocessen van uw onderneming. Die raadgevingen stellen u in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor uw bedrijf.

 

Hoeveel subsidies kan uw bedrijf krijgen? 

Dit is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf:

 • Een kleine onderneming die investeert in advies kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal 7.500 euro steun per jaar.

 • Een middelgrote onderneming die investeert in advies kan 20% steun genieten. U krijgt maximaal 7.500 euro per jaar.

 

Voorbeelden van subsidieerbaar advies:

 • Een businessplan opstellen

 • Een budgetteringsplan opstellen

 • Een marktanalyse maken

 • Een investeringsanalyse maken

 • Het opstellen van een overname/overdrachtsplan van uw vennootschap in al zijn aspecten, o.a. waardebepaling, SWOT-analyse, te volgen stappenplan e.a.

 • Onderzoek en analyse: “Is mijn bedrijf klaar voor overname/overdracht/ verkoop?” (uitwerken van de verschillende scenario’s)

Twee types komen in aanmerking voor een subsidie bij de kmoportefeuille:

 1. Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en implementeren.

 2. Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

 

Om subsidies te ontvangen van de kmo-portefeuille, moet de dienstverlening voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat u bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).

 • Het advies staat in een geschreven document.

 • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.

 • U sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.

 • Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na uw steunaanvraag.

 • U vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.

 • Na de adviesprestaties krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd adviesrapport.

 

Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies uw onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over uw gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking.

 

Wil u graag eens verder met ons praten over wat deze interessante maatregel van de Vlaamse Overheid voor uw bedrijf kan betekenen?

Neem contact op met uw vertrouwenspersoon bij ons of met Elke De Vriendt (Bedrijfsrevisor-vennoot, elke.devriendt@foque.com). Of surf naar de website www.vlaio.be voor meer info.

bottom of page