top of page

Gedwongen verkoop van effecten (squeeze-out)

Artikel 513 van het Wetboek van Vennootschappen omvat twee verschillende procedures voor het uitoefenen van een uitkoopbod of "squeeze-out", afhankelijk of de vennootschap al dan niet beroep doet op het openbaar spaarwezen.

De procedure in 'besloten' vennootschappen, dus die geen beroep doen of deden op het openbaar spaarwezen, voorziet de tussenkomst van een accountant of bedrijfsrevisor, dit om de belangen van alle eigenaars van de aandelen in kwestie veilig te stellen.

Hiervoor zal de accountant of bedrijfsrevisor een schriftelijk verslag opstellen waarin een uitspraak wordt gedaan over de relevantie van de door de bieder gebruikte waarderingsmethode(n) om de vennootschap te waarderen, de voorgestelde prijs te rechtvaardigen en de belangen van de aandeelhouders veilig te stellen.

bottom of page