Bijzondere opdrachten

Naast de audit van de jaarrekening heeft de wetgever aan de bedrijfsrevisor de volgende wettelijke opdrachten toegewezen: