top of page

Audit

 

De voornaamste doelstelling is de betrouwbaarheid van de (geconsolideerde) jaarrekening te waarborgen, waarvan de gebruikers verwachten dat die een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de onderneming.  Talrijke belanghebbenden (vennootschappen, investeerders, werknemers, leveranciers, klanten, enz.) doen een beroep op de diensten van een bedrijfsrevisor, ofwel omdat ze daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel op vrijwillige basis.

 

De bedrijfsrevisor is echter meer dan de “controleur” van de kwaliteit van de jaarrekening.  De Belgische wetgeving heeft hem hiervoor heel wat wettelijke opdrachten (zie bijzondere opdrachten) toevertrouwd die nodig zijn bij belangrijke gebeurtenissen in de levensloop van een onderneming.

 

Een audit biedt toegevoegde waarde aan een onderneming omdat dit het vertrouwen aansterkt voor de meest uiteenlopende belanghebbenden.  Daarom heeft de tussenkomst van de bedrijfsrevisor positieve gevolgen voor het imago van de handels- of non-profit entiteit, voor de economie in het algemeen en voor het openbaar belang.

 

bottom of page