top of page

Advisory

Als ondernemer wordt u dagelijks geconfronteerd met een steeds complexer wordende bedrijfsomgeving. Foqué & Partners kan u als dienstverlener begeleiden bij de volgende specifieke praktijkdomeinen:

  • Begeleiding bij kredietaanvragen

  • Opmaken diverse contracten (huur, opstal, samenwerkingscontracten,...)

  • Overnamebegeleiding (due diligence, aandeelhoudersovereenkomsten,...)

bottom of page