top of page

Accountancy

 

Zowel een eenmanszaak, een KMO als een grote vennootschap heeft nood aan een gestructureerde boekhouding en professionele financiële begeleiding in iedere economische levensfase. Foqué & Partners kan als eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon fungeren bij:

  • Oprichting van een vennootschap

  • Het bieden van meerwaarde bij de groei van uw onderneming (bijstand bij budgettering, strategische planning, …)

  • Het voeren en begeleiden van de boekhouding (alsook neerlegging jaarrekening, periodieke rapporteringen, …)

  • Fiscaliteit (zie fiscale expertise)

  • Adviezen inzake overdracht of stopzetting van de onderneming

  • Ondernemingen in moeilijkheden (WCO assistentie, herstelplan, invereffeningstelling, enz.)

  • Diverse adviezen inzake sociale aangelegenheden (bv. sociaal statuut)

 

bottom of page